Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

Veľký korálový útes

(2011, video-inštalácia)

Veľký korálový útes

Inštalácia pozostáva z cca. 27 televízorov rôznych rozmerov a typov. Ide prevažne o televízory staršieho dáta, ktoré boli vyradené z domácností pre svoju zastaralosť a/alebo zlý technický stav, a často aj preto, že pôvodný majiteľ zomrel a pozostalí o túto súčasť jeho domáceho zariadenia nemali záujem. Novota dáva týmto vymierajúcim kusom techniky vo svojej inštalácii nový život – stavia ich vedľa seba a na seba – buduje z nich Veľký koralový útes. Videomateriál, ktorý sa prehráva na obrazovkách v slučke je tiež zozbieraný z najrôznejších zdrojov – ide o panoptikum rôznych osobností i pseudoosobností z (prevažne) druhej polovice 20. i začiatku 21. storočia – na obrazovkách sa promenujú rôzni diktátori, politici, pápeži, kozmonauti, komici, šľachtici, speváci aj pseudocelebrity z reality show. Ich zoskupenie a usporiadanie sa neriadi žiadnymi hierarchizujúcimi pravidlami – je arbitrárne, ani veľkosť či typ priradeného televízora nijako nesúznie s významom, ktorú tej-ktorej osobnosti pripisuje spoločenský konsenzus v podobe histórie alebo morálky. O čo tu teda autorovi ide?
Pravdepodobne sa pokúša navrátiť týmto „živočíšnym druhom“ ich pôvodnú „prirodzenosť“ – navracia ich „prírode“ a vyzýva diváka, aby (ako pri pohľade na pestrofarebné zábery koralových útesov) aspoň na okamih odložil časť svojho kultúrneho vedomia a zaujal postoj estéta uchváteného rozmanitosťou tvaroslovia a pestrou symbiózou druhov, aby sa pokochal krásou biodiverzity. Ide samozrejme o gesto vyhrotene ironizujúce, pretože všetci dobre vieme, že kultúrne vedomie sa nedá odložiť alebo vyzátvorkovať – zároveň je v tomto geste aj určitá provokácia, pretože sa tu očividne ignorujú hierarchie, na ktorých sú postavené naše základné civilizačné hodnoty (rozlišovanie medzi ľudským a neľudským, hodnotným a bezcenným a pod.). V tomto zmysle sa môžeme potom pýtať aj na rolu autora – na jeho poslanie v spoločnosti. Ako pointu diela (a azda aj ako odpoveď na orázku po roli a pozícii umelca) umiestňuje Novota na protiľahlú stenu malý televízor, na jeho obrazovke poskakuje cca. šesťročný chlapec a vehementne máva do rytmu známeho čardášového motívu (Johannes Brahmes: Uhorský tanec č. 5) pokúšajúc sa udržať s ním tempo a viac-menej simultánne ho „oddirigovať“. Ide o apropriované domáce video z Youtube, kde je podobných detských videí neúrekom. Táto pointa zasahuje do percepcie diváka vždy intervalovo – náhly vpád hudobnej audiostopy ho prinúti otočiť sa, pričom odhalí tohto malého dirigenta, ktorý sa nesúrodej zmesi gest a choreografií (márne) pokúša udať jednotný rytmus.
Nóra Ružičková