Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

Sedem miliárd Robinsonov na ostrove Zem

Sedem miliárd Robinsonov na ostrove Zem

Sedem miliárd Robinsonov na ostrove Zem  je rozpracovaný komunitný projekt, ktorý sa zaoberá
významom a rolou utópie v súčasnom sociálne angažovanom umení. Reaguje na víziu Milana
Rastislava Štefánika, slovenského astronóma a politika, osídliť neobývané ostrovy v Južnom
Pacifiku slovenskými rodinami, pričom je realizovaný v spolupráci s obyvateľmi jeho rodnej obce
Košariská. Doposiaľ boli uskutočnené tri na seba nadväzujúce participatívne akcie: performance
Tenei te tangata puhuru alebo Nezvyčajné záujmy budúceho generála uskutočnená v spolupráci so
ZVONKOHROU Košariská – Priepasné; REKONŠTRUKCIA OSADY NA OSTROVE – Snenie vs.
Realita, ktorá bola kolektívnym plánovaním utopického ostrova a výstava s diskusiou v Galérii
IN:OUT v Bratislave.

Šťastie sa v skutočnosti vyskytuje v jednoduchých veciach, ako napríklad vzatie nového priateľa na
vychádzku okolo ostrova.