Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

Po domácky vypestovaná revolúcia

(Multimediálna interaktívna inštalácia, 2012)

Po domácky vypestovaná revolúcia

Dielo sa zaoberá fenoménom protestov v dnešnej dobe. Prostredníctvom mobilnej interaktívnej inštalácie s využitím živých video prenosov je možné odkiaľkoľvek ovládať protestný dav nachádzajúci sa vo verejnom priestore a nahliadnuť tak na túto problematiku z iného uhla pohľadu. Umiestnenie davu či inštalácie je variabilné. Ja som sa rozhodol umiestniť dav priamo pred Prezidentský palác, sídlo hlavy štátu, kde sa protesty odohrávajú často. Kľúčovou zložkou inštalácie je postava video sprievodcu, ktorý sa stará o chod celej aplikácie, uvádza užívateľa do celého procesu, inštruuje ho pri tvorbe individualizovaného protestu s využitím pripravených nástrojov (elektronický dotazník), sprevádza ho všetkými fázami až po zahájenie protestu a jeho ukončenie. Tento video sprievodca, ktorý je v reálnom živote príslušníkom policajného zboru Slovenskej republiky, sa v rámci svojej fiktívnej role sprievodcu zároveň stará o nezávadnosť a korektnosť sloganov, ktoré diváci zadávajú pre skandovanie a na základe vlastných poznatkov platnej legislatívy Slovenskej republiky ich filtruje a upravuje, teda de facto cenzuruje. Ide o silne ironizujúci prvok práce a zároveň o znepokojujúci moment, keď sa realita čiastkovo a znepokojivo prelína s prvkami fikčného/virtuálneho sveta (aplikácie na tvorbu protestov). Čo by sa dalo na pomyslenej rovine prirovnať k tomu, že ideológia už nie je jednoducho falošné vedomie či iluzívna reprezentácia reality, ale realita sama je ideologická. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou fungovania mocenských nástrojov, skúmaním systémov kontroly a riadenia a testovaním alternatív participácie indivídua na verejnom dianí „v dobe kedy moc už nehľadá symbolickú legitímnosť, ale mení svet bez toho, aby hľadala alebo sa snažila podať dôvody k tejto zmene. V dobe posthegemónnej moci, kedy sa javia protestné akcie, demonštrácie, stávky… ako neúčinné.“