Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

Laboratórium spektrálno-personálnej analýzy

(2010, interaktívna inštalácia)

Laboratórium spektrálno-personálnej analýzy

Interaktívna inštalácia je postavená na veľmi jednoduchom ale účinnom princípe. Technologický základ tvorí internetový videohovor, ako ho poznáme napr. zo služby Skype, s tým rozdielom, že kým videokomunikácia je obojsmerná, audiokomunikácia v tomto prípade prebieha len jednosmerne. Autor vo svojej práci prepája dve prostredia – domáce prostredie a prostredie inštitucionálne (galéria, škola…)

Z diváka robí objekt skúmania a (pseudo)psychologickej analýzy a za istých okolností aj exponát – súčasť predstavenia pre ďalších divákov. Analýza sa odohráva v improvizovanom stane – prenosnom laboratóriu, ktorý poskytuje analyzandovi čiastočnú intimitu, ale zároveň z neho robí objekt zvedavosti a „voyeuristickej slasti“ ostatných divákov, ktorí môžu do stanu nazízať. Rolu „odborníkov“ zveril Novota dvojiciam (matka s dcérou, partner s partnerkou, dvaja spolubývajúci z privátu a pod.), ktoré sa mu v rámci svojich sociálnych kontaktov podarilo zohnať a nahovoriť na spoluprácu, pričom žiaden z nich nebol ani profesionálny psychológ, ani vyškolený terapeut. Jedinou podmienkou bolo, aby tieto dvojice trávili vymedzený čas v domácom prostredí pred monitorom počítača a v prípade, že si do kresla „na druhej strane“ niekto sadol, tak sa spoločne pustili do jeho spektrálno-personálnej analýzy, t. j. do dešifrovania širokého spektra osobných informácií (vek, rodinné zázemie, charakterové vlastnosti, záľuby, milostný život atď.) len na základe výzoru, mimiky a gestiky danej osoby. Ako podklad dostali od autora rámcový manuál – okruh oblastí a tém, na ktoré sa mohli vo svojej analýze zamerať – ten však vôbec nemuseli brať ako záväzný a pri analýze mohli slobodne improvizovať.

Nóra Ružičková