Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

Festival Tutti Frutti súčasného umenia a kultúry

Participatívny a miesto-špecifický festival súčasného umenia a kultúry, Tržnica – Trnavské mýto, Bratislava

Festival Tutti Frutti súčasného umenia a kultúry

Dielo reaguje na Ikonickú modernú architektúru Tržnice od významného slovenského architekta Ivana Matušíka.

Festival Tutti Frutti súčasného umenia a kultúry vytvoril priestor pre dočasné umelecké, aktivistické a iné intervencie, zamerané na testovanie participatívnych a kolaboratívnych principov vo verejnom priestore.

Do tohto projektu sa aktívne zapojilo viacej ako 320 umelcov a aktivistov, bolo zrealizovaných 114 umeleckých projektov, koncertov, divadelných predstavení, prednášok, workshopov, diskúsií apod. Festival trval po dobu 33 dní, za bežnej prevádzky tržnice, navštívilo ho viac ako 50 000 návštevníkov.

O festivale
Bratislava, 5. mája 2014
Tržnica na Trnavskom mýte v júni ožije umením.

Bežný nákup zeleniny či ovocia sa v priestoroch Tržnice na Trnavskom mýte premení počas júna na nevšedný zážitok. Viac než sto umelcov zo Slovenska, Čiech a ďalších krajín sa predstaví na unikátnom festivale. Inštalácie, performancie, happeningy, koncerty, prednášky, diskusie, workshopy, tanečné vystúpenia, divadlo, premietania ‒ od 28. mája v Tržnici na Trnavskom mýte v Bratislave.

Festival reaguje na fenomén tržnice v dnešnom meste, ako aj na ikonickú architektúru Tržnice od významného slovenského architekta Ivana Matušíka, na jej dôležitú funkciu v meste a súčasný stav. Prináša do nej nové impulzy v podobe diel súčasného umenia od domácich i zahraničných autorov, ušitých na mieru priestoru Tržnice. Mnohé z nich sú založené na vzájomnej interakcii a participácii predajcov i návštevníkov. Festival sa uskutoční počas plnej prevádzky Tržnice, čím poskytne jedinečnú príležitosť zažiť súčasné umenie v podnetnom kontexte verejného priestoru, mimo tradičných galérií.

Performancie a site-specific diela vo verejnom priestore
V expozícii diel súčasného umenia, vystavenej počas celého festivalu, uvidia diváci napríklad diela Ilony Németh, Davida Černého, Klaudie Kosziby, Britt Boutros Ghali, Jiřího Davida, Erika Sikoru, Evy Filovej, Jána Vasilku, Mareka Jarottu, Tamary Moyzes, Doroty Sadovskej, Erika Bindera, Mareka Kvetana a mnohých ďalších. Výnimočné zážitky poskytnú performancie, počas ktorých sa návštevníci budú môct stať priamymi účastníkmi diel Kateřiny Šedej a umeleckej skupiny Batežo Ka Mikilu, Marianny Mlynárčikovej a Zuzany Janečkovej, Dariny Alster, Františka Kowolowského, Veroniky Bromovej, Jiřího Surůvky, Daniely Krajčovej a Zsofie Szemzo, a ďalších súčasných umelcov. Návštevníci si tiež vypočujú špeciálnu skladbu zvukového umelca Jonáša Grusku, skomponovanú pre charakteristické červené ventilačné rúry Tržnice, uvidia filmy Anabely Žigovej a Veroniky Obertovej, a stretnú sa s interaktívnymi dielami Jířiho Černického, Aleny Kupčíkovej a Viliama Slaminku.

Koncerty, divadlo, workshopy
Okrem zvukových inštalácií rozozvučia Tržnicu aj hudobné skupiny Lyngam Orchestra, Čankišou, Jamadan a ďalšie. Súčasný tanec prinesú Divadlo Bardo a David Synák. Kto rád tvorí, bude môcť maľovať s Ateliérom Purpur alebo si vyskúšať žonglovanie, vzdušnú akrobaciu a klauniádu so zoskupením školy nového cirkusu CirKus-Kus. Súčasťou dramatického programu bude aj Perské pásmo tanečných súborov Rahat Lukum a Zephyr.

Prednášky, diskusie, aktivizmus
Študenti Fakulty architektúry STU počas festivalu prispejú k prebiehajúcemu výskumu priestoru Tržnice a predstavia projekty zamerané na premeny tržnice ako atraktívneho miesta pre predajcov i nakupujúcich. V programe sú pripravené aj aktivity, ktoré reflektujú dianie v meste, architektúru a ekológiu, ako napríklad vystúpenie Kurta Gebauera o fenoméne mestského záhradničenia, alebo vlastivedné prechádzky M_P_ BA. V rámci diskusného fóra vystúpi napríklad aj prorektor VŠVU Jozef Kovalčík, filmový kritik Peter Konečný a další.

O TRŽNICI
Tržnica slúži svojmu pôvodnému účelu od svojho otvorenia v roku 1983 a je miestom pravidelných nákupov Bratislavčanov. Okrem čerstvého ovocia, zeleniny, pečiva, mliečnych, mäsových výrobkov a rýb, tu ľudia navyše nájdu aj služby – opravovňu obuvi, krajčírstvo, kľúčovú službu či kaderníctvo. Mnohí predajcovia tu majú svoje predajné miesta už desaťročia, poznajú svojich zákazníkov a tí za nimi pravidelne chodia do Tržnice.
Tržnica je výnimočná aj svojou architektúrou. Významnému slovenskému architektovi Ivanovi Matušíkovi, ktorý budovu projektoval, sa v budove Tržnice podarilo skĺbiť špecifické požiadavky prevádzky s dobovou estetikou viditeľných rozvodov vzduchotechniky v architektonickom štýle “high-tech”, ktorý vo svete preslávila stavba Centre Pompidou v Paríži. Z pohľadu histórie architektúry patrí Tržnici miesto medzi stavbami, ktoré reprezentujú dobu svojho vzniku a zároveň aj ducha špičkovej svetovej architektúry.

O projekte Tutti Frutti
Podujatie vytvára priestor pre dočasné intervencie, zamerané na testovanie participatívnych a kolaboratívnych princípov vo verejnom priestore Tržnice. Prostredníctvom kultúrnych aktivít a projektov chce festival upriamiť pozornosť odbornej aj laickej verejnosti k tomuto výnimočnému miestu, jeho pozícii a funkcii v priestore mesta. Názov podujatia ironickým a hravým spôsobom odkazuje nielen na pôvodnú funkciu tržnice ako „paláca“ ovocia a zeleniny, ale aj na diverzitu činností a aktivít, ktoré rozšíria a obohatia ponúkaný sortiment.
Projekt sa realizuje v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a EKO-podnikom verejnoprospešných služieb, ktorý je správcom Tržnice. Cieľom festivalu je ukázať Tržnicu v novom svetle a predstaviť ju ako miesto s veľkým potenciálom pre sociálny, ekonomický a kultúrny rozvoj mestskej časti.

Organizátori:
Festival Tutti Frutti
Mgr. art. Adam Novota – autor projektu
Mgr. art. Petra Čížková – kurátorka, producentka
www.tuttifrutti-festival.sk
Mestská časť Bratislava ‒ Nové Mesto www.banm.sk
Tržnica na Trnavskom mýte www.trznica.banm.sk

Partneri:
EKO-podnik verejnoprospešných služieb www.eko-vps.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave www.vsvu.sk
Fakulta architektúry STU v Bratislave www.fa.stuba.sk
DAAD – Dni architektúry a dizajnu www.daad.sk
České centrum v Bratislave http://bratislava.czechcentres.cz/
M_P_ BA www.mpba.sk
Nadácia Intenda – podporujeme súčasné umenie
Peter Knezek, Grafik & web dizajnér
Slovenské Elektrárne – Enel
DPP Media http://dppmedia.eu/sk/

 

TUTTI FRUTTI, PARTICIPATÍVNY A MIESTOŠPECIFICKÝ FESTIVAL SÚČASNÉHO UMENIA A KULTÚRY.
TRŽNICA – TRNAVSKÉ MÝTO, BRATISLAVA

V DOBE, KEĎ MONUMENTÁLNE STAVBY NA ÚZEMÍ BRATISLAVY S DÁVNEJŠOU ALEBO NOVODOBOU HISTÓRIOU CHÁTRAJÚ, LETARGICKY VEGETUJÚ, PRÍPADNE SÚ EFEKTNE NENÁVRATNE ZBÚRANÉ V ZÁUJME VÄČŠEJ EFEKTIVITY VYUŽITIA ZÍSKANÉHO POZEMKU, PRICHÁDZA INICIATÍVA, KTORÁ NEVOLÁ PO REKONŠTRUKCII ALEBO ZÁCHRANE FYZICKÉHO STAVU NEJAKEJ BUDOVY. „HIGH-TECH“ ARCHITEKTÚRA NOVEJ TRŽNICE SA STALA VÝZVOU K PARTICIPATÍVNEMU „OBSADENIU“ SPOLOČNE ZDIEĽANÉHO PRIESTORU A REVITALIZÁCII, KTORÁ BY DOKÁZALA PREPOJIŤ DOTERAJŠIU FUNKCIU KAŽDODENNÉHO RITUÁLU ODOVZDÁVANIA PRODUKTOV A SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM S NOVOU FUNKCIOU, KDE BY SA PREDMETOM VZÁJOMNEJ VÝMENY MOŽNO NESTÁVALI LEN VÝSLEDNÉ PRODUKTY PARTICIPUJÚCICH STRÁN, ALE NAJMÄ PRODUKTY SOCIÁLNYCH VZŤAHOV – KOMUNIKÁCIA, KOLABORUJÚCE INTERVENCIE V SNAHE ODĽAHČIŤ A POVÝŠIŤ KAŽDODENNÚ, ČASTO AJ RUTINNE VYKONÁVANÚ PRÁCU NA SPOLUPRÁCU. UMELECKÉ AKTIVITY (AJ KEĎ ČASTO V ČASE VZNIKU NEPOCHOPENÉ) MÔŽU VÝRAZNE PRISPIEVAŤ K VEDOMIU SPOLOČNÉHO
VEREJNÉHO PRIESTORU A ZODPOVEDNOSTI ZAŇ.NÁPAD ZORGANIZOVAŤ FESTIVAL, KTORÝ CELÝ PROCES „PRETEPLENIA TRHOVÝCH VZŤAHOV“ UVEDIE DO ŽIVOTA TRŽNICE A MESTA, ZDÔRAZŇUJE KOMUNITNÉHO DUCHA ALEBO KOMUNITNÚ NÁLADU NENÁSILNÉHO
VSTUPOVANIA DO EXISTUJÚCICH SPOLOČENSKÝCH ŠTRUKTÚR, SPOLUPRÁCU, NETRHOVÉ SPRÁVANIE PARTICIPUJÚCICH STRÁN A NEVYTVÁRANIE ZISKU TÝMITO AKTIVITAMI.
VERÍM, ŽE TENTO NEKONVENČNÝ A DOBRÝ ÚMYSEL VNIESŤ INÉHO DUCHA A ŽIVOT DO MESTU PATRIACEJ BUDOVY, BUDE NIELEN ZAUJÍMAVÝM EXPERIMENTOM, ALE BUDE PRÍNOSNÝM RIEŠENÍM V SÚČASNEJ SITUÁCII DEVALVÁCIE ZODPOVEDNOSTI VEREJNOSTI K SPOLOČNE ZDIEĽANEJ HISTÓRII (NAPRÍKLAD AJ V PODOBE ZACHOVANÝCH ARCHITEKTONICKY POZORUHODNÝCH STAVIEB) A JEJ PODSTATNÝCH TÉM, KTORÉ ZASAHUJÚ DO KAŽDODENNEJ SKÚSENOSTI KAŽDÉHO Z NÁS.
Mgr.art. Klaudia Kosziba, ArtD

 

Na projekte spolupracovali:

MAXI TEAM S.R.O., BAM-EKO, ŠIPOŠOVÁ ALŽBETA, SARKOZIOVÁ, ALEX – ŠARKOZI, SLOVENSKÉ VAJÍČKA, STRAKOVÁ EDITH, SENKO MIROSLAV, VICHENTIE AUGUSTINOV, KONRÁDOVÁ MARIANNA, BUTIK MICHAELA, PRIEVOZNÍKOVÁ HORTENZIA, ŠVANYGOVÁ ANETA, BOHÁČOVÁ ADRIANA,  SARKOZIOVÁ VIOLA, VÍGH TOMÁŠ, JURINYOVÁ EVA, REPÁŇ ĽUBOŠ, SIGHART, KULÁCSOVÁ MÁRIA, GLENBOVÁ LÝVIA, RIŠŇOVSKÁ ELENA, BOHÁČOVÁ MARGITA, ŽIDEKOVÁ SLÁVKA, JÍMANOVÁ DAGMAR, KVETINÁRSTVO MARTA, KVETINÁRSTVO RENÁTA, PÁLFY, CUKROVINKY MAJA, PROSIT A DISKONT, BLAŽO MIROSLAV, FIGURA ŠTEFAN, KADERNÍCTVO LAMAR, LUČANOVÁ RUDOLF, KUBKOVÁ VINÁREŇ A KAVIAREŇ, MAGIC FOOD, ACHBERGEROVÁ KAMÉLIA, VLADIMÍRA VITALOŠOVÁ, MÁRIA TOMKOVÁ, JEŽOVIT, MALÁ VIECHA U ERIKY, SBS NICOLAS S.R.O., ALEX ŠARKÓZY, SULTÁN KEBAB, VONES, DEEJAY – SERVIS, LÝDIA KUČEROVÁ, BUTIK ELIZABET, LUCIA ŠVELTOVÁ, MIROSLAV MARTINČO, KLAUDIUS ŠTROBL, VLADIMÍR KRAUS, VINÁREŇ U RICHARDA, KRŇANSKÝ DAVID, BARBORA KŘIVÁNKOVÁ, DANIELA LABOŠOVÁ, JAKUB LOBOTKA, MARTIN LUKÁČ, JOSEF MÁLEK, TEREZA MATKULIAKOVÁ, IVAN MATUŠÍK, MILENA MAŘÁKOVÁ, ERIKA MIKLÓŠOVÁ, NINA MIKUŠKOVÁ, LUKÁŠ MIKULSKÝ, SILVIE MILKOVÁ, MARIANA MLYNÁRČIKOVÁ, TAMARA MOYZES, LUCIA NECHYBOVÁ, LIBOR NOVOTNÝ, ILONA NÉMETH, KRISTIAN NÉMETH, ADAM NOVOTA, EUGÉNIA NOVOTOVÁ, VERONIKA OBERTOVÁ, ŠTEFAN OLIŠ, EVA PACALOVÁ, KLÁRA PADALÍKOVÁ, MONIKA PAVLECHOVÁ, PIUSSI ZUZANA, JAKUB PIŠEK, MIRA PODMANICKÁ, JANA POLÁŠKOVÁ, MICHAELA RÁZUSZOVÁ – NOCIAROVÁ, RAČKO PETER, NÓRA RUŽIČKOVÁ, FILIP SABOL, DOROTA SADOVSKÁ, ERIK SIKORA, LUKÁŠ SIGMUND, MATĚJ SMETANA, MILENA SMREKOVÁ, JIŘÍ SURŮVKA, VILIAM SLAMINKA, TOMÁŠ SURÝ, LUCIE STAŇKOVÁ, MÁRIA STAVIARSKÁ, JOHANA STŘÍŽKOVÁ, ZSÓFIA SZEMZO, KATEŘINA ŠEDÁ, NINA ŠOŠKOVÁ, MAJA ŠTEFANČÍKOVÁ, VERONIKA ŠREK BROMOVÁ, DOMINIK TALLA, TATIANA TAKÁČOVÁ, MARTIN TOLDY, ANDREA UVÁČIOVÁ, DARINA VAŇKOVÁ, JÁN VASILKO, PETR VČELKA, SILVIE VONDŘEJCOVÁ, MARIAN VREDÍK, JANA ZHOŘOVÁ, GAARONA,  TRADIČNÉ SYRY, MLIEČNE VÝROBKY, ŠTEFAN SALAJ, KAMENÁRSTVO ANDRÁSY, DONA G, DYNAMIC, BELL DROGÉRIA, TESCOM S.R.O., S STYLE, BAM – EKO, MARTINA ŠEBENOVÁ, JANA BELZAROVÁ, ERNEST SOÓS, RUBEN ŠPERKY, KRAJČÍRSTVO RENA, BAJČEV TRIFON, ZEMRA, IMRICH NAGY, MONIKA CSIBOVÁ, MICHAL MARKUŠ, NORBET NAGY, LADISLAV MRVA, DUŠAN LINDAY, LAHÔDKY JEDÁLEŇ RYBA, PRIFUS OPRAVA OBUVI, AMDOOR, LIMBAŠSKÉ VÍNO, SOCÍALNA VÍDAJŇA, PREVÁDZKA PEKÁRNE, DOZORCA TRHU, SIMON SEEDS S.R.O., KADERNÍCTVO LUCIA, KRAJČÍRSKA DIELŇA, KĽÚČOVÁ SLUŽBA, AMIPED, VÍNO MATYŠÁK S.R.O., CORGOŇ, KRAUS VLADIMÍR, J.P.D.K., MILOSLAV KOVÁR,  MÁRIA SARKOZY, BEDNÁR, PUKANCE U PAĽA, MATILDA KAJNOVÁ, MARGITA DUDEKOVÁ, DARINA ALSTER, JANA BABINCOVÁ, BARÉNYI PETER, ERIK BARTOŠ, BINDER ERIK, MAROŠ BARAN, MARTINKA BOBRÍKOVÁ & OSCAR DE CARMEN, BOHM DAVID, BOUTROS GHALI BRITT, MAREK BURCL, PETER CVIK, JANA ČEPA, JIŘÍ ČERNICKÝ, ZOJA ZUBKOVÁ, ZUZANA ŽABKOVÁ, ANABELA ŽIGOVÁ, ANNA DEAK, PETER MAK, MIRKA STŘÍBRNSKÁ, ZUZANA KLEINEROVÁ, JANKA POHÁNKOVÁ, MICHAL HROZÁŇ, MATÚŠ LABANC, BARBORA KACHLÍKOVÁ, MAYO HORKOVIC, PETER FRÖHLICH, MARÍNA BEDNÁROVÁ, NIKOLA REVICKÁ, DAJME TOMU, ADAM DEKAN, MARTIN HNÁT, JURAJ ĎURIŠ, TOMÁŠ POPRIK, ANDREJ HRAŠKO, THE BLANK STARE, LOUISE DEJOUR, GABRIELA ZIGOVA, MIES. SK, ZUZANKA ZÁZRAČNÁ, KOMENSKÉHO FRONT, PETRA RJABININOVÁ, IGOR RJABININ, ČANKIŠOU, GONSOFUS, GENIUS LOCI, ELECTRIC SABINA, DÚHOVÉ EMINENCIE, JAZOO, PŘEDKOŽKY, ANKRAMU, DIVADLO DNO, CLINIC MUSIC, DÁŠA FON FĽAŠA, BOBA BALUCHOVÁ, ROMAN FÁBIAN, ADAM FELIX, ADAM HANULIAK, KATARÍNA HLINČÍKOVÁ, MARTIN KAZIMÍR, MATEJ LIGAČ, PAULINA MAČÁKOVÁ, CSABA MOLNÁR, PETER POKORNÝ, MIRO REMO, MÁRIA RUMANOVÁ, MAREK URBAN, LOCAL ACT, BOL RAZ JEDEN ČLOVEK, YOUNG.S + FA STU, PROJEKT NAD ČAROU, SHOEAST, CYKLOKUCHYŇA A CYKLOKOALÍCIA, ARTEA OZ, ARCHIMERA OZ, TREES HAVE THE POWER, DAVID ČERNÝ, PETRA ČÍŽKOVÁ, MICHAELA ČOPÍKOVÁ, JIŘÍ DAVID, GEORGI ŽORKO DIMITROV, ZUZANA DUŠIČKOVÁ, JAN FABIÁN, MAGDA FÁBRYOVÁ, KRISTÝNA FILLOVÁ, FIALA JAKUB, PAVLÍNA FICHTA ČIERNÁ, EVA FILOVÁ, SOŇA FLAJŽÍKOVÁ, CHRISTIAN FRANK, FRANTA JIŘÍ, KATEŘINA FOJTÍKOVÁ, MIRA GÁBEROVÁ, DIANA GARAFOVÁ, KURT GEBAUER, GROUPE, GUMA GUAR, JONÁŠ GRUSKA, PAULÍNA HALASOVÁ, VLADIMÍR HAVLÍK, MAROŠ HEČKO, KATARÍNA HLÁDEKOVÁ, ANNA HORČINOVÁ, PALI HOVANEC, PAVEL HUMHAL, VENDULA CHALÁNKOVÁ, HYNEK CHMELAŘ, ANDREA CHREŇOVÁ, BLANKA JAKUBČÍKOVÁ, RUDOLF JANÁK, ZUZANA JANEČKOVÁ, MAREK JAROTTA, BARBORA JOHANSSON – PIVOŇKOVÁ, IRENA JŮZOVÁ,JURAJ KADLEČÍK, KRISTÍNA KANDRIKOVÁ, MIRIAMA KARDOŠOVÁ, BARBARA KELTON, PETER KEREKEŠ, ZUZANA KIEFEROVÁ, MARKÉTA KINTEROVÁ, ZUZANA KLEINEROVÁ, MARTIN KOLAROV, DEANA KOLENČÍKOVÁ, PAVLÍNA KOMOŇOVÁ, PETER KONEČNÝ, KLAUDIA KOSZIBA, LUCIA KOVÁČOVÁ, MONIKA HAIMA KOVÁČOVÁ, JOZEF KOVALČIK, FRANTIŠEK KOWOLOWSKI, IEVA KUDIRKAITE, ALENA KUPČÍKOVÁ, MAREK KVETAN, KRAJČOVÁ DANIELA, ZUZANA ŽÚŽIOVÁ, MARTIN ZAIČEK, DOMINIKA BELANSKÁ, BRANISLAV BIBEL, MARTIN LAZARČÍK, DANIEL KOREŇ, DANA VITALOŠOVÁ, IVANA ŠABLATUROVÁ, ANDREA BERKOVÁ, SAŠA PASTORKOVÁ, VLADIMÍR BENKO, LUKÁŠ MIKULSKÝ, BYSTRÍK BIBEL, PETER DOMBROVSKÝ, MARTIN SLIVEC, ANNA HORČINOVÁ, GABRIEL PÁSZTOR, JAN TRNKA, MATĚJ SMETANA, MILENA SMREKOVÁ, JIŘÍ SURŮVKA, VILIAM SLAMINKA, TOMÁŠ SURÝ, LUCIE STAŇKOVÁ, MÁRIA STAVIARSKÁ, JOHANA STŘÍŽKOVÁ, ZSÓFIA SZEMZO, KATEŘINA ŠEDÁ, NINA ŠOŠKOVÁ, MAJA ŠTEFANČÍKOVÁ, VERONIKA ŠREK BROMOVÁ, DOMINIK TALLA, TATIANA TAKÁČOVÁ, MARTIN TOLDY, ANDREA UVÁČIOVÁ, DARINA VAŇKOVÁ, JÁN VASILKO, PETR VČELKA, SILVIE VONDŘEJCOVÁ, MARIAN VREDÍK, JANA ZHOŘOVÁ, ZOJA ZUBKOVÁ, ZUZANA ŽABKOVÁ, ANABELA ŽIGOVÁ, ANNA DEAK, PETER MAK, MIRKA STŘÍBRNSKÁ, ZUZANA KLEINEROVÁ, JANKA POHÁNKOVÁ, MICHAL HROZÁŇ, MATÚŠ LABANC, BARBORA KACHLÍKOVÁ, MAYO HORKOVIC, PETER FRÖHLICH, MARÍNA BEDNÁROVÁ, NIKOLA REVICKÁ, DAJME TOMU, ADAM DEKAN, MARTIN HNÁT, JURAJ ĎURIŠ, TOMÁŠ POPRIK, ANDREJ HRAŠKO, THE BLANK STARE, LOUISE DEJOUR