Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

CULTURA PROMISCUA

(2008 – 2015, video-inštalácia)

CULTURA PROMISCUA

Označenie “Cultura Promiscua“ siaha až do 16. Storočia, kedy bolo zaužívané najmä v kláštorných záhradách pre pestovanie rôznych druhov rastlín dohromady na malom priestore, a aj v kontexte tejto práce sa znova stretáva s rozmerom kresťanstva, napokon ako verejne proklamovaného politického názoru zaznamenávaných osôb. Pri sledovaní nazbieraného materiálu sa nám však vynoria aj iné konotácie týchto slov, ktoré sa nám často spájajú práve s hrubo predostieranou sexualitou. “Cultura Promiscua” sa však pýta aj po druhej strane mince, ktorá stelesňuje všadeprítomné zaznamenávanie – technické kamery, osobné kamery, natáčanie na mobilné telefóny – sú prostriedkami pre získavanie dôkazového materiálu, ale aj isté voyeristické nástroje, cez ktoré pozorujeme svet kolem nás, napokon prezentované situácie sú skreslené akýmsi obojstranným vedomím o možnosti ich ďalšieho použitia.
“Cultura Promiscua” je dlhotrvajúci projekt, ktorý sa zaoberá najmä sociálnymi intervenciami a zberom video materiálu od roku 2008 až po súčasnosť. Hlavnou náplňou tejto práce je reflexia a cielene formovanie susedských vzťahov komunity bývajúce v lokalite Nových Záhrad, BA.
Týmto sa projekt stáva aj pilotným dielom site specific festivalu Nové Záhrady, ktorým by sme radi upozornili na vyhlásenie otvorenej výzvy tohto festivalu, ktorý sa bude realizovať v roku 2016.