Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

Corpus alienum

(audio skulptúra, 2014)

Corpus alienum

Projekt Corpus alienum reaguje na našu socialistickú minulosť a súčasný postoj spoločnosti k nej. Kľúčovým objektom projektu sa stal sadrový odliatok sochy Lenina, pochádzajúci z obdobia, keď v Pisztoryho paláci sídlilo Múzeum V. I. Lenina. Táto socha bola ukrytá v suteréne paláca a značne zničená. Umelecký zásah spočíval v jej premiestnení do verejne prístupného priestoru nádvoria, jej kompletnom zreštaurovaní, umiestnení zvukovej aparatúry dovnútra sochy a v jej oživení prostredníctvom autorskej kompozície vytvorenej zo zvukov manuálnej práce a z dialógov dvoch robotníkov. Tento stav bol verejne prezentovaný na podujatí pod rovnomenným názvom Corpus alienum.
Nóra Ružičková

Projekt realizovaný v spolupráci s Nóra Ružičková a Maja Štefančíková