Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

Adam Novota kandidát

(2014, Interaktívna kampaň a jednodňový happening)

Adam Novota kandidát

Interaktívna kampaň a jednodňový happening v spolupráci s operným spevákom Tomášom Ondriášom. Cieľom diela bolo poukázať na systém, akým sa vytvárajú fiktívne politické identity.

Adam Novota sa narodil 7. júla 1984 v Bratislave. Vyštudoval odbor intermédiá a multimédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde sa už v priebehu štúdia venoval fenoménu participatívneho plánovania a potenciálom elektronických systémov v kontexte s ich vplyvom na utváranie spoločenskej angažovanosti.
Myšlienku dôležitosti utvárania mestských komunít a lokálneho obchodu podporil aj realizáciou festivalu súčasného umenia a kultúry Tutti Frutti, ktorý po dobu jedného mesiaca vítal návštevníkov Tržnice na Trnavskom mýte. V roku 2014 zakladá spolu s Mgr. art Petrou Čížkovou neziskovú organizáciu CULTURE INTERIDICIPLINARITY, ktorá sa zameriava na rozvoj interdisciplinárnych prepojení vedných, umeleckých a technických odborov a vzájomné prepojenie kreatívnych, technologických a ekonomických smerov. Organizácia sa zaoberá podporou participatívneho plánovania a kolaboratívnymi aktivitam vo verejnom priestore. Adam Novota sa zúčastnil množstva umeleckých výstav na domácej i zahraničnej scéne a naďalej sa venuje umeniu a práci v odvetví kultúrneho priemyslu. Bratislava, 11. november 2014 – Už zajtra sa Bratislavčanom odprezentuje kandidát v tohtoročných komunálnych voľbách a to veľmi nezvyčajným spôsobom. Prvá multimediálna politická kampaň, kde hlavným komunikačným médiom je tzv. dron, štartuje pred budovou Novej tržnice na Trnavskom mýte, presne o 14:00. Dron je bezpilotná kvadrokoptéra pomerne malých rozmerov. Už čoskoro bude využitie dronov všestranné, či už v oblastiach priemyslu, kultúry, vzdelávania, alebo zdravotníckej rýchlej pomoci.
Kampaň multimediálneho umelca Adama Novotu, kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva za Demokratickú stranu, toho ponúka oveľa viacej. Tejto unikátnej kampane sa môžete zúčastniť aj priamo, a to online na sociálnej sieti Facebook. Interaktívna mobilná aplikácia Vám vierohodne sprostredkuje dianie v priestore. Už dnes je možné využiť tento typ mobilnej aplikácie na tvorbu protestov alebo rôznych happeningov. Vďaka živým video prenosom ovládate dav, alebo v tomto prípade operného speváka, ktorý sa na danom mieste nachádza, aby vaše názory a odkazy prezpieval do verejného priestoru.Vaše posolstvo stačí napísať na: https://www.facebook.com/events/1492654161008243, pričom účel je rôznorodý. Možno chcete vyjadriť nesúhlas a protestovať alebo podporiť nejakú vznešenú myšlienku a rozvíjať ju ďalej na verejnosti. Len si to predstavte, dav skanduje Vaše heslá a Vy sledujete situáciu v reálnom čase na svojom počítači, nech ste kdekoľvek. Spevák v tomto prípade zastupuje jednotlivca a ponúka mu tak istý spôsob participácie na verejnom dianí. Tento jednodenný happening je len malou ukážkou toho, ako môžu nové médiá sprostredkovať a uľahčiť účasť jednotlivca na verejnom dianí. Adam Novota nabáda politické subjekty k implementácii podobných typov systémov komunikácie aj do svojho fungovania. Elektronická demokracia neznamená len iný typ hlasovania, ale je to aj spôsob, akým sa občania môžu stať súčasťou spravovania štátu a aktívne sa podieľať na politických rozhodnutiach.