Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

TEN HOLUB BUDE TOTIŽ SYMBOL

Multimediálna skulptúra pozostáva z viacerých častí, ktoré sú navzájom, nielen významovo ale aj konštrukčne a dramaturgicky, prepojené a ktoré môžu byť interpretované vo vzťahu k topickým modelom psychiky subjektu...

Laboratórium spektrálno-personálnej analýzy

Dielo prepája dve prostredia – domáce prostredie a prostredie inštitucionálne. Z diváka sa stáva objekt skúmania a (pseudo)psychologickej analýzy a za istých okolností aj exponát...

JAROVE MINULÉ ŽIVOTY + MINULÉ ŽIVOTY – TRENAŽÉR

Dvojprojekcia Jarove minulé životy predstavuje dvomi statickými kamerami nasnímaný záznam regresnej hypnoterapie v reálnom čase (49 min.). Na jednom zábere vidíme hypnotizérku a na druhej hypnotizanda uvádzaného do hypnózy...

PO DOMÁCKY VYPESTOVANÁ REVOLÚCIA

Dielo sa zaoberá fenoménom protestov v dnešnej dobe. Prostredníctvom mobilnej interaktívnej inštalácie s využitím živých video prenosov je možné odkiaľkoľvek ovládať protestný dav nachádzajúci sa vo verejnom priestore a nahliadnuť tak na túto problematiku z iného uhla pohľadu...

VEĽKÝ KORÁLOVÝ ÚTES

Inštalácia pozostáva z cca. 27 televízorov rôznych rozmerov a typov. Ide prevažne o televízory staršieho dáta, ktoré boli vyradené z domácností pre svoju zastaralosť a/alebo zlý technický stav, a často aj preto, že pôvodný majiteľ zomrel a pozostalí o túto súčasť jeho domáceho zariadenia nemali záujem...

AUTOPORTRÉT MILANA R.

Video 04:42

TRI SESTRY

Performance Pri Príležitosti 220. Výročia Vynájdenia Gilotíny...

FESTIVAL TUTTI FRUTTI SÚČASNÉHO UMENIA A KULTÚRY

Dielo reaguje na Ikonickú modernú architektúru Tržnice od významného slovenského architekta Ivana Matušíka. Festival Tutti Frutti súčasného umenia a kultúry vytvoril priestor pre dočasné umelecké, aktivistické a iné intervencie, zamerané na testovanie participatívnych a kolaboratívnych principov vo verejnom priestore...

ADAM NOVOTA KANDIDÁT

Interaktívna kampaň a jednodňový happening v spolupráci s operným spevákom Tomášom Ondriášom. Cieľom diela bolo poukázať na systém, akým sa vytvárajú fiktívne politické identity...

CORPUS ALIENUM

Projekt Corpus alienum reaguje na našu socialistickú minulosť a súčasný postoj spoločnosti k nej. Kľúčovým objektom projektu sa stal sadrový odliatok sochy Lenina, pochádzajúci z obdobia, keď v Pisztoryho paláci sídlilo Múzeum V. I. Lenina...

CULTURA PROMISCUA

“Cultura Promiscua” je dlhotrvajúci projekt, ktorý sa zaoberá najmä sociálnymi intervenciami a zberom video materiálu od roku 2008 až po súčasnosť. Hlavnou náplňou tejto práce je reflexia a cielene formovanie susedských vzťahov komunity bývajúce v lokalite Nových Záhrad, BA...

TELEFONICKÝ ROZHOVOR S PRIAMYM ÚČASTNÍKOM SNP

The project was created for an exhibition in the Kunsthalle, Košice during which visitors were enabled to call direct participants of the Slovak National Uprising and talk to them in person.

SEDEM MILIÁRD ROBINSONOV NA OSTROVE ZEM

Sedem miliárd Robinsonov na ostrove Zem je rozpracovaný komunitný projekt, ktorý sa zaoberá významom a rolou utópie v súčasnom sociálne angažovanom umení. Reaguje na víziu Milana Rastislava Štefánika, slovenského astronóma a politika, osídliť neobývané ostrovy v Južnom Pacifiku...

TENEI TE TANGATA PUHURU ALEBO NEZVYČAJNÉ ZÁUJMY BUDÚCEHO GENERÁLA

Dielo rozvíja a kombinuje Slovenskú ľudovú kultúru s tematikou objavovania zámorských exotických krajín. V spolupráci so ZVONKOHROU Košariská – Priepasné...

M. R. ŠTEFÁNIK UTOPIAN STARTUP FASHION STORE AND MANUFACTURE

Utópie sú, ako píše v úvode svojej knihy český spisovateľ Patrik Ouředník, „virtuálny priestor, nereálna realita, neprítomná prítomnost, alterita bez identity. Utópia je všetko, čo sa odohráva na inom mieste, alebo v inom čase, prísľub, náznak, nádej, nočná mora, zlý sen. Utópia je stav, ku ktorému nevyhnutne smerujeme.“ ...