Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

CNC AND VR PROJECTS

Výskum v oblasti technológie obrábania s využitím CNC strojov.

Riešiteľ projektu: Rozšírenie umelecko-remeselnej výroby firmy NOVOTA ART, prostredníctvom novej inovatívnej technológie, IROP-PO3-SC31-2016-5.

Rodinná firma sa zaoberá výtvarnou tvorbou umelecko-remeselných súčastí historických a moderných architektúr v exteriéri i v interiéri. Špecializuje sa na výrobu umeleckých produktov (napr. vyrezávaných brán) , umelecké stavebné realizácie a dizajn.

Súčasné aktivity sú zamerané na návrh a výrobu produktov interiérového a exteriérového dizajnu, na pamiatkovú obnovu a reštaurátorské práce, na umelecké remeselné riešenia pre novostavby a na pamiatkový výskum.

V rámci tematického zamerania projektu sa v súčasnej dobe spoločnosť venuje umelecko-remeselnej výrobe na báze takmer výlučne ručného spracovania. Jednak vyrába architektonické doplnky z kameňa, umelého kameňa, živicových materiálov, či sadry, a po druhé vysoko hodnotné umelecké kusy z dreva, ktoré sa vyznačujú kvalitným, starostlivo vyberaným materiálom, precíznou ručne vyrezávanou sochárskou výzdobou, umelecky prevedenou povrchovou úpravou, ale aj vysokou náročnosťou a dlhou dobou potrebnou na výrobu každého jedného kusu.

Inovačný proces, ktorý bude realizáciou projektu naštartovaný je pripravovaný produkčne etapovo. Zahŕňa najmodernejší software, ktorý umožňuje 3D vizualizáciu historických prvkov a nábytkov a najmodernejšie CNC zariadenie.

FPU tvorivé štipendium na 12 mesiacov, program Tvorba multimedíalneho diela.

Milan Rastislav Štefánik / TIME AFTER TIME

_logo-FPU

Zámerom projektu je inšpiratívnym spôsobom, interaktívnou a zážitkovo-vzdelávacou formou priblížiť osobnosť M. R. Štefánika a najmä kvalitu jeho vizionárskeho myslenia, ktorá je v diele znova aktualizovaná prostredníctvom výpovedí a kreatívnych aktivít obyvateľov a pamätníkov z jeho rodnej obce Košariská. Projekt približuje Štefánikove predstavy o budúcnosti, spoločenstve a jeho neuskutočnenú víziu o osídlení ostrova Tupai vo Francúzskej Polynézii. Táto vízia je doplnená o rôzne perspektívy súčasných sociálno-vedeckých disciplín v kontexte nových výziev prepojených s budúcnosťou ľudstva. Cieľom tohto projektu je zážitkovou cestou užívateľovi sprostredkovať atmosféru Štefánikových cestovateľských dobrodružstiev a podať menej známe informácie o jeho živote (skrze muzeálne predmety), oboznámiť užívateľa s jeho plánom o osídlení ostrova a jeho súčasným prehodnotením rodákmi z Košarísk, v neposlednej rade tiež rozšírenie obzorov užívateľa pomocou meniaceho sa herného environmentu, kedy má užívateľ možnosť pozrieť sa na problematiku z viacerých perspektív.

Dielo má interaktívny zážitkový informatívno-edukatívny charakter a je smerovaný širokej cieľovej skupine užívateľov vo veku od 10 rokov. Medzi hlavné projektové aktivity patrí komplexná inštalácia diela (vrátane headsetu HTC VIVE) do múzea M. R. Štefánika, vytvorenie osobitnej webovej stránky projektu s možnosťou stiahnutia diela, uverejnenie diela na portáli STEAM a prezentácia diela vo forme výstavy v galerijnom prostredí.

WANNA KNOW MORE DETAILS? JOLLY CO-OPERATION will ensue!