Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

M. R. ŠTEFÁNIK UTOPIAN STARTUP FASHION STORE AND MANUFACTURE RESEARCH

Sociálny umelecký projekt vychádza z dlhodobej spolupráce a realizovaných aktivít s komunitou z obce Košariská a ľuďmi v hmotnej núdzi.

Utópie sú, ako píše v úvode svojej knihy český spisovateľ Patrik Ouředník, „virtuálny priestor, nereálna realita, neprítomná prítomnost, alterita bez identity. Utópia je všetko, čo sa odohráva na inom mieste, alebo v inom čase, prísľub, náznak, nádej, nočná mora, zlý sen. Utópia je stav, ku ktorému nevyhnutne smerujeme.“ Utopické projekty a predstavy o ideálnom spoločenskom usporiadaní bývajú zároveň v kontexte dejín sociálneho myslenia chápané ako významná súčasť pred sociologických spoločenských teórií. Utópie je možné interpretovať ako prejav kolektívneho či sociálneho „snenia“, či prinajmenšom historicky špecifického „snenia“ konkrétnych sociálnych skupín, prevažne komunít, snenia o budúcnosti – teda predovšetkým o cieli, ku ktorému by vývoj spoločnosti mal smerovať.

Startup ako sociálny umelecký projekt

Inšpiračným zdrojom pre môj projekt dlhodobej spolupráce s obyvateľmi obce Košariská sa stala osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorý pred vytvorením samostatného Česko-Slovenska, uvažoval o založení ideálnej slovenskej osady na ostrove Tupai vo Francúzskej Polynézii. Podľa Štefánikových plánov mali byť prvými osídlencami tohto „Nového Slovenska“ práve obyvatelia jeho rodnej obce. Na ostrove mali vzniknúť továrne na spracovanie kokosových orechov, z ktorých plánoval vyrábať olej, gombíky, nite a textil. Tieto aktivity mali viesť neskôr k úplnému osamostatneniu ostrova a vzniku nového legitímneho štátu. Projekt bol však prerušený vypuknutím prvej svetovej vojny, Štefánika povolali do armády a k tejto myšlienke sa už nikdy nevrátil.
V prezentovanom procesuálnom diele nadväzujem na tento odkaz.
Akcie, ktoré organizujem a spoločne s Košariščanmi ich už dlhšie realizujeme, zámerne lavírujú na hrane nasledovania a dekonštruovania tohto kolonialistického projektu.
Pôvodný príbeh ostáva v diele zachovaný aj prostredníctvom logotypu nášho utopického startupu. Vychádza z posmrtnej masky Milana Rastislava Štefánika, ktorú mu sňali po jeho tragickej leteckej havárii. Maska bola naskenovaná 3D skenerom a následne domodelovaná ako nový odliatok pri zväčšení mierky. Smrť vnímam ako neodmysliteľnú súčasť každej utópie. Môj – náš projekt komunikuje prostriedkami vizuálneho umenia aj túto tému. Pominuteľnosť a nedosiahnuteľnosť sú skryté už v prvej ilúzii a práve smrteľnosť je preto chvejivou hranicou medzi utópiou a dystópiou.
Rodná obec Milana Rastislava Štefánika Košariská
Tūpai, also called Motu Iti, is a low-lying atoll in Society Islands, French Polynesia. It lies 19 km to the north of Bora Bora
Plánovanie osady na ostrove
Startup ako sociálny umelecký projekt.

Dielo je štruktúrované do viacerých celkov, ktoré z časti vychádzajú z realizovaných spoločných aktivít v komunite.

Startup ako sociálny umelecký projekt
1 . SAMOOBSLUŽNÝ FASHION KIOSK CENTER + KATALÓG 3D MODELOV A SVETOV

1 . Samoobslužný Fashion Kiosk Center + katalóg 3D modelov a svetov

Na tomto mieste sa nachádza katalóg 3D modelov návrhov utopicko-futuristických odevov, ktoré boli vytvorené komunitou z obce Košariská prostredníctvom virtuálnej reality a modelovacieho programu. Katalóg ďalej obsahuje 3D modely a utopické priestory, ktoré vytvorili ľudia v hmotnej a sociálnej núdzi. Tento katalóg je prístupný aj online a je prepojený s rôznymi e-obchodnými platformami, kde sa tieto modely a priestory predávajú. Sú použiteľné do rôznych aplikácií virtuálnej reality a sociálnych platforiem. Naše produkty – 3D modely sú takto napojené na celosvetový on-line trh, kde je možné si ich zakúpiť. Zisk z predaja sa eviduje na transparentnom účte a vracia sa späť do projektu a ich tvorcom. Miestnosť dotvára priestorová kinetická sochárska inštalácia, ktorá subverzívne reaguje na spôsob fungovania platobných automatov a generovacích strojov s komplikovaným uix (používateľským) dizajnom.
Motív hry a hravosť ako tvorivá metóda nepoužívam náhodou – chcel by som, aby ste ako diváci/čky prekročili pocit neistoty a zažiť generovanie 3D modelu naším fashion strojom. Na konci procesu síce vyjde len absurdný biely papier s potlačenou niťou – môžete si však modely zakúpiť na eshope.
Startup ako sociálny umelecký projekt

2 Virtuálna dielňa Košariščanov

V tejto miestnosti sa v pracovnom čase, ktorý nie vždy je predom určený nachádza virtuálna realita do ktorej môže návštevník výstavy vstúpiť. Vo virtuálnej realite je priestor dielne Košariščanov, v ktorom má návštevník možnosť ich zažiť priamo pri práci – vytváraní 3D modelov šiat. Košariščania sú takto online prepojený s miestom výstavy. Návštevník môže s nimi priamo komunikovať či sledovať spôsob ich práce pri tvorbe. V priestore je ďalej umiestnená televízna obrazovka s videozáznamom z tejto aktivity.
Startup ako sociálny umelecký projekt

3 „Stars Create our Virtual World of Fashion“

Tento priestor sa venuje ľudom v hmotnej núdzi, ktorý sú za svoju prácu vytvárania 3D modelov a priestorov vo virtuálnej realite honorovaný a zároveň sú aj partnermi startupu. Ide o širokú komunitu v meste Bratislavy, ktorá má záujem na projekte spolupracovať. Edukácia práce vo virtuálnej realite prebiehala prevažne v exteriéri – meste a na konkrétnych lokáciách, ktoré sú prirodzené ľudom na ulici. Pre intenzívnejšiu prácu sme sa stretávali aj u mňa v ateliéri, kde sme projekt korigovali aj v spolupráci s komunitou z Košarísk. Ďalekohľad umiestnený v inštalácii smeruje oknom na ulice priľahlé k námestiu SNP pred budovou Obchodného domu Dunaj. Komunita ľudí v hmotnej núdzi má k dispozícií virtuálny headset s ktorým sa voľne pohybuje a keď majú možnosť môžu sa zastaviť a pracovať na vytváraní 3D modelov. Tento VR headset medzi sebou voľne zdieľajú. 3D modely sa následne zozbierajú a zaraďujú do katalógu a e-obchodov.
Startup ako sociálny umelecký projekt

4. Inkubátor Košariská – Utopian Projects Laboratory

Tento priestor je venovaný projektovej časti diela, kde spoločne s komunitou Košarísk navrhujeme nové utopické projekty a hľadáme pre ne udržateľné rámce. V tomto priestore sa nachádza aj akási genéza mojej práce v komunite. Dlhoročný projekt sme spoločne začínali v pokračovaní Štefánikovej utópie – navrhovali sme imaginárny ostrov, ktorý sme architektonicky a spoločensky plánovali. Do našej práce sa vnášali aj niektoré reálne problémy obce, ktoré sme takto mohli lepšie poznať a analyzovať. Následne sme zorganizovali divadelnú perfomance v priestoroch A4, s názvom Tenei te tangata puhuru alebo Nezvyčajné záujmy budúceho generála, v ktorom rozvíjam a kombinujem Slovenskú ľudovú kultúru s tematikou objavovania zámorských exotických krajín. Performance sa realizovala v spolupráci Zvonkohrou z Košarísk – Priepasné spolu s mojou autorskou performance a videom. V tomto priestore sú umiestnené aj ďalšie dokumentačné materiály z našich aktivít či projekty ktoré sme spoločne navrhli a neboli zrealizované.

spievaná anotácia k projektu

By: Community of Košariská

Startup ako sociálny umelecký projekt

5. M. R. Štefánik Utopian Startup Business Model + Príbeh nášho logotypu

V priestore sa nachádza priebežne dopĺňaný business plán nášho startupového projektu a vízie kam by sme chceli rozvinúť projekt ďalej.
Startup ako sociálny umelecký projekt

6. M. R. Štefánik Utopian Startup – Kancelária

Sme skutočný startup možno trocha utopistický, ale radi sa s Vami aj osobne stretneme v našich priestoroch v obchodnom dome Dunaj po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 070 719.
Ponúkame pracovnú príležitosť, hľadáme investorov a pracujeme na nových zdrojoch a nápadoch.
Naše modely si môžete zakúpiť na webovej adrese:
https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/1327921
https://www.turbosquid.com (pod značkou Stefanik Utopia Fashion)
Pripravujeme projekt na Kickstarter – info bude priebežne doplnené.

free2
free2

ŠTEFÁNIK ŠTEFÁNIK

PROJEKTY REALIZOVANÉ V SPOLUPRÁCI S KOMUNITOU Z OBCE KOŠARISKÁ

Rodná obec Milana Rastislava Štefánika - Košariská sú kopaničiarska obec na Slovensku v okrese Myjava. Dedina leží na rozhraní Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny pri štátnej ceste z Brezovej pod Bradlom do Piešťan.
TENEI TE TANGATA PUHURU TENEI TE TANGATA PUHURU

TENEI TE TANGATA PUHURU ALEBO NEZVYČAJNÉ ZÁUJMY BUDÚCEHO GENERÁLA

Dielo rozvíja a kombinuje Slovenskú ľudovú kultúru s tematikou objavovania zámorských exotických krajín. V spolupráci so ZVONKOHROU Košariská – Priepasné.

REKONŠTRUKCIA OSADY NA OSTROVE REKONŠTRUKCIA OSADY NA OSTROVE

SEDEM MILIÁRD ROBINSONOV NA OSTROVE ZEM

Sedem miliárd Robinsonov na ostrove Zem je rozpracovaný komunitný projekt, ktorý sa zaoberá významom a rolou utópie v súčasnom sociálne angažovanom umení. Reaguje na víziu Milana Rastislava Štefánika, slovenského astronóma a politika, osídliť neobývané ostrovy v Južnom Pacifiku slovenskými rodinami, pričom je realizovaný v spolupráci s obyvateľmi jeho rodnej obce.